Klant Contact Centrum: T 088 - 6670066

Terugblik op een geslaagde Stomadag

Meer dan 560 bezoekers hebben op zaterdag 14 november 2015 deelgenomen aan de Stomadag in Eindhoven. De dag begon met een debat over de kwaliteit van stomazorg en -materialen en de keuze van CZ om vanaf 1 januari 2016 met twee leveranciers in zee te gaan.

Het panel bestond uit afgevaardigden van CZ, MediReva, Mathot, Guus Schrijvers (oud hoogleraar Public Health en gezondheidseconoom) en Rein van der Leeuw (voorzitter Stomavereniging). Bezoekers deden zelf ook actief mee met het Stomadebat door hun mening te geven met rode en groene stembriefjes. Bovendien deelden zij hun eigen ervaringen via de microfoons die rondgingen in het publiek.

Uit het debat kwam naar voren dat de berichtgeving van CZ bij stomadragers kan zorgen voor onrust. Sommige gaven aan zo vertrouwd te zijn met hun huidige leverancier, dat ze besloten hebben om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. Ook kregen MediReva en Mathot uit de zaal de vraag of zij stomadragers zich zorgen moeten maken dat zij straks niet meer hun vertrouwde materiaal mogen blijven gebruiken. Deze angst is onterecht, aldus beide leveranciers en ook volgens CZ. Mensen mogen niet tegen hun wil in worden overgezet op ander materiaal.

"Het kan wel voorkomen dat de leveranciers vragen kunnen stellen over het gebruik van materialen", aldus Mathot en MediReva. Dit is bedoeld om na te gaan of er toch niet onverhoopt een probleem is dat kan worden opgelost met ander materiaal dan iemand gewend is. Het overgrote deel van de aanwezigen gaf aan hier geen probleem mee te hebben.

’s Middags namen bezoekers deel aan diverse workshops, met onderwerpen variërend van zelfmanagement tot darmspoelen. Ook het inloopspreekuur van stomaverpleegkundigen werd heel goed bezocht. De deelnemers van StomaJONG hadden een apart, nieuw programma met in de ochtend een speeddate. Tijdens de speeddate werden in groepjes ervaringen gedeeld. Er kwamen diverse vragen aan bod zoals: Hoe pak jij je studie weer op? Aan welke vrienden vertel je het wel of niet? Durf jij weer te sporten? De middag werd gevuld met improvisatiespellen.

Gepubliceerd: 03-12-2015.