Klant Contact Centrum: T 088 - 6670066  *  WhatsApp: +31 630582369

Aan het woord

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevens-bescherming (AVG) van toepassing. Vanaf deze datum komt de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) te vervallen. Dit betekent dat er één privacywet voor de hele Europese Unie komt. Rogier Oonk, Coördinator Verkoop Binnendienst, vertelt wat de nieuwe wet inhoudt en hoe Welland zich voorbereid om aan deze wet te voldoen.

Hoe vaak laat u persoonsgegevens achter?

Of het nu bij uw gemeente, werk, school of bijvoorbeeld de sportclub is, overal heeft u wel eens persoonsgegevens achtergelaten. In het digitale tijdperk is dit niet te voorkomen. Als u bijvoorbeeld iets bestelt via een internetwinkel, laat u uw gegevens achter zodat het pakketje bij u thuis kan worden afgeleverd. Privacygevoelige persoonsgegevens zijn er dus overal.

Ook Welland heeft te maken met het verwerken van persoonsgegevens bij, bijvoorbeeld, het versturen van een proefpakket of het verspreiden van ons magazine. Bovendien kan het Welland Service Team u van dienst zijn middels een huisbezoek. In deze gevallen hebben we daarom enkele gegevens van u nodig.
Achter de schermen hebben we bij Welland alle processen in kaart gebracht waarbij persoonsgegevens van belang zijn. Hierop wordt beleid gemaakt om de privacy te waarborgen en zo te voldoen aan de wet. Bovendien wordt de beveiliging van de systemen waar we mee werken constant actueel gehouden, zodat uw gegevens niet elders terecht kunnen komen.

Wat betekent dit voor u?

U heeft de regie over de wijze waarop Welland u mag informeren. Wilt u bijvoorbeeld het magazine Perspectief niet meer ontvangen of wilt u juist wel geïnformeerd worden dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Bovendien heeft u het recht om inzicht te krijgen in uw gegevens en deze te laten wijzigen of verwijderen. Welland zal uw gegevens vanzelfsprekend vertrouwelijk verwerken en beschermen. Ook zal Welland duidelijk kenbaar maken voor welke doeleinden de vastgelegde gegevens gebruikt worden.

Aan het woord