Klant Contact Centrum: T 088 - 6670066

Vergoedingen

Stomamaterialen en accessoires
Stomamaterialen worden vergoed vanuit de basisverzekering. Bij accessoires kan dit per zorgverzekeraar verschillen. De producten van Welland kennen een zeer gunstige prijs/kwaliteitsverhouding en passen binnen de financiële kaders, die aan dergelijke producten worden gesteld.

Zorgverzekering
Wanneer u wilt weten hoe vergoedingen in uw geval zijn geregeld, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Het is raadzaam om jaarlijks uw polis te controleren, zodat u er zeker van bent dat deze bij u past. Heeft u behoefte aan onafhankelijk advies? Neem dan contact op met de Stomavereniging.

Wijzigingen in 2018
Op Prinsjesdag zijn de wijzigingen met betrekking tot de zorgverzekering in 2018 grotendeels bekend gemaakt. Volgens de berekeningen van het kabinet wordt de zorgpremie volgend jaar duurder en wordt het eigen risico ook iets hoger. De zorgtoeslag zal voor de lagere inkomens grotendeels meestijgen met de verhoging van de premie en de vergoedingen vanuit het basispakket blijven grotendeels hetzelfde. De inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) daalt voor werknemers en stijgt voor zelfstandigen. Tot slot komt er na jaren van bezuinigingen weer meer geld vrij voor (ouderen)zorg en pgb’ers. Klik hier om het volledige bericht van Zorgwijzer.nl te lezen.