Klant Contact Centrum: T 088 - 6670066  *  WhatsApp: +31 630582369

Nabehandeling

Na de operatie zal de aandacht gericht zijn op het herstel en het omgaan met de stoma. Ook zal er aandacht zijn voor de voeding. Bepaalde voedingstoffen kunnen dunnere ontlasting geven, waardoor een snellere darmpassage of meer gasvorming optreedt. Dat kan bij een stoma hinderlijk zijn. Een ileostoma verliest in het begin veel vocht en zout. Die tekorten zullen moeten worden aangevuld. Als alles naar wens verloopt, kunt u het ziekenhuis verlaten. De verblijfsduur in het ziekenhuis is lastig te bepalen en van vele factoren afhankelijk.

Onder andere het protocol dat binnen uw ziekenhuis gangbaar is, is hierop van invloed. Uw stomaverpleegkundige op de polikliniek kan u hierover alles vertellen.

Het zal duidelijk zijn, dat een stoma altijd een grote verandering in uw leven teweeg brengt. Dit gaat met veel vragen en onzekerheden gepaard. Veel advies krijgt u van uw eigen stomaverpleegkundige. Ook de Nederlandse Stomavereniging en de Stichting Stomaatje beschikken over veel informatie.